Mysl nad hmotou: Síla pozitivního myšlení

Pozitivní myšlení, často označované jako praxe optimismu, je způsob myšlení, který se zaměřuje na vidění lepších stránek života a přijímání nadějných perspektiv. Někdo by to mohl nazvat zbožným přáním, ale je to víc než to; spíše jde o kultivaci konstruktivního přístupu, který může mít hluboký vliv na duševní i tělesnou pohodu. V tomto článku prozkoumáme výhody pozitivního myšlení, jeho dopad na zdraví a štěstí a jak jej lze vyživovat, aby vedl plnohodnotnější život.

Zdravotní přínosy optimismu 

Posiluje skutečně vaše fyzické zdraví tím, že budete mít výhled napůl ze sklenice? Četné vědecké studie zdůraznily významný vliv pozitivního myšlení na vaši fyzickou pohodu. Optimismus je spojován s několika zdravotními přínosy, včetně:

A. Snížení stresu: Optimističtí jedinci mají tendenci lépe se vyrovnávat se stresem a nepřízní osudu, zažívají nižší hladiny stresových hormonů, jako je kortizol, který může být škodlivý, když je chronicky zvýšený. Tento efekt můžete dále posílit správnou výživou .

b. Posílená imunitní funkce: Studie ukázaly, že pozitivní výhled může být spojen se zlepšenou funkcí imunitního systému, což tělu umožňuje lépe se bránit proti infekcím a nemocem.

C. Kardiovaskulární zdraví: Optimismus je spojován se sníženým rizikem kardiovaskulárních onemocnění , včetně infarktu a mrtvice. Kromě toho studie zjistila, že optimisté vykazují zdravou hladinu krevního cukru a cholesterolu než ti s negativním výhledem.

d. Delší délka života: Studie naznačují , že jedinci s pozitivním pohledem na život mohou mít delší očekávanou délku života ve srovnání s těmi s negativnějším myšlením.

Pozitivní myšlení a duševní zdraví 

Optimismus hraje klíčovou roli v duševním zdraví, působí jako nárazník proti stavům, jako je úzkost a deprese. Přijetí pozitivních myšlenek může:

  1. Zvyšte odolnost: Pozitivní myšlení může zvýšit odolnost a umožnit jednotlivcům lépe se odrazit od životních výzev.
  1. Zlepšení sebevědomí: Optimismus podporuje pocit sebedůvěry a sebevědomí, což vede ke zlepšení sebevědomí.
  1. Snížení úzkosti: Pozitivní myšlení může zmírnit úzkost a podpořit klidnější stav mysli namísto přemítání o imaginárních negativních scénářích.
  1. Boj s depresí: Strategie pozitivního myšlení jsou často začleněny do psychoterapie jako součást léčby deprese.

Jak „vytrénovat“ svou světlou stránku 

Zatímco někteří jedinci mohou mít přirozeně sklony k optimismu, pozitivní myšlení lze pěstovat a rozvíjet praxí. Některé strategie pro kultivaci pozitivního myšlení zahrnují:

  1. Cvičení vděčnosti: Zapojte se do každodenních úvah o věcech, za které jste vděční, ať jsou sebemenší. Pokud přemýšlíte, jak začít, psaní deníku je skvělý způsob, jak si procvičit svou vděčnost.
  1. Všímavost: Zůstaňte přítomni v daném okamžiku, uznávajte a přijímejte myšlenky a emoce bez posuzování. Meditace je dokonalá praxe, jak pěstovat všímavost a zároveň sklízit další úžasné výhody .
  1. Obklopte se pozitivitou: Dávejte pozor na to, koho se rozhodnete pustit do svého kruhu. Hledejte pozitivní vlivy, obklopte se lidmi, kteří vás podporují, a pokud je to možné, vyhněte se zbytečné negativitě.
  1. Přerámování negativních myšlenek: Všímejte si, když se přikláníte k cynismu, abyste mohli negativní myšlenky zpochybnit a přeformulovat je v pozitivnějším a konstruktivnějším světle.

Jak u vás konkrétně funguje optimismus?

Všichni můžeme věřit v sílu pozitivního myšlení. Je to mocný nástroj, který může změnit životy, zlepšit vaše zdraví a osvětlit naše nejtemnější dny. Ale to neznamená, že zůstat neustále pozitivní je také dobrá věc.

Bez ohledu na to nemůžeme podceňovat sílu mysli. Pro mnohé z nás začíná cesta ke zdraví a štěstí kultivací pozitivního myšlení a přijetím síly optimismu.