Levý mozek vs pravý mozek: Který z nich jste?

Slyšeli jste někdy rčení, že někteří lidé mají „levý mozek“, zatímco jiní mají „pravý mozek“? Tato myšlenka existuje již dlouhou dobu a často se používá k vysvětlení rozdílů v myšlení a chování mezi jednotlivci. Ale opravdu existuje něco jako mít levý nebo pravý mozek? A pokud ano, který jste vy?

Kde se vzala teorie levého mozku vs pravý mozek?

Tato představa je založena na myšlence, že mozek je rozdělen na dvě hemisféry – levou a pravou – z nichž každá má své vlastní jedinečné funkce. Říká se, že levá hemisféra je zodpovědná za logické a analytické myšlení, jazyk a matematiku. Mezitím je pravá hemisféra spojena s kreativitou, intuicí a emocemi.

Tato teorie získala popularitu v 60. letech, kdy neurobiolog Roger W. Sperry , nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo medicínu, provedl experimenty na pacientech s rozděleným mozkem. Těmto pacientům bylo přerušeno corpus callosum, svazek nervů, který spojuje dvě hemisféry mozku, kvůli léčbě těžké epilepsie. Sperry zjistil, že když byly obě hemisféry mozku odpojeny, zdálo se, že každá strana má své vlastní odlišné funkce.

I když jistě existují rozdíly ve funkcích těchto dvou hemisfér, výzkum ukázal, že mozek je mnohem složitější, než jen mít „levý mozek“ nebo „pravý mozek“. Ačkoli byla tato teorie v posledních letech poněkud zjednodušena, může pomoci sdělit, že existuje více než jeden typ inteligence.

Realita funkce mozku

Výzkumy ukázaly, že zatímco některé činnosti mohou aktivovat jednu hemisféru mozku více než druhou, obě hemisféry spolu neustále komunikují a spolupracují. Ve skutečnosti je vzácné, aby jedna hemisféra fungovala zcela nezávisle na druhé.

Když například čtete knihu, můžete si myslet, že ke zpracování slov a jazyka používáte levou hemisféru. Vaše pravá hemisféra se však také zabývá rozpoznáváním vzorců a smyslem pro celkový význam textu. Podobně, když se věnujete kreativním činnostem, jako je malování nebo hraní hudby, můžete si myslet, že používáte výhradně pravou hemisféru. Vaše levá hemisféra se však také podílí na plánování a provádění fyzických pohybů spojených s těmito aktivitami.

Za zmínku také stojí, že funkce mozku se mohou mezi jednotlivci značně lišit. Zatímco někteří lidé mohou mít přirozený sklon k určitým typům myšlení, není přesné říkat, že někdo má zcela levý nebo pravý mozek.

Výhody myšlení celého mozku

I když teorie levého a pravého mozku nemusí být úplně přesná, je stále užitečné přemýšlet o různých typech myšlení spojených s každou hemisférou mozku. Když rozpoznáte své vlastní silné a slabé stránky, pokud jde o analytické myšlení versus kreativní myšlení, můžete se naučit lépe využívat obě strany svého mozku.

Myšlení celého mozku, které zahrnuje integraci jak analytického, tak kreativního myšlení, může vést k větší inovaci a schopnostem řešit problémy. Pomocí obou stran svého mozku můžete přistupovat k výzvám z více úhlů a přicházet s kreativnějšími řešeními.

Nejen to, ale zapojit a vyzvat váš mozek úplně, jako je učení se nového jazyka nebo praktikování meditace, může pomoci udržet jej aktivní a zároveň bojovat s riziky mozkové mlhy a demence .

Jak podpořit myšlení celého mozku

Pokud chcete podpořit myšlení celého mozku, můžete udělat několik věcí. Nejprve se pokuste zapojit do činností, které zahrnují jak analytické, tak kreativní myšlení. Pokud například milujete matematiku, zkuste se věnovat kreativnímu koníčku, jako je malování nebo psaní. Nebo pokud jste umělec, zkuste se naučit nové dovednosti, jako je kódování nebo analýza dat.

Můžete se také vyzvat, abyste mysleli mimo rámec a přistupovali k problémům z různých úhlů. Místo toho, abyste se vždy spoléhali na své přirozené přednosti, zkuste najít způsoby, jak do svého myšlení začlenit i druhou stranu svého mozku.
Neměli byste spěchat s opuštěním své komfortní zóny, pokud nejste ve správném duševním stavu , ale získání růstového myšlení vás zavede daleko, a to nejen z hlediska vývoje celého mozku.